URGENTNÍ PETICE

Za akceptaci všech náboženství a za ochranu svobody vyznání v Čínské lidové republice

Pro informaci, do:

Generálnímu tajemníkovi OSN
United Nations Committee for Human Rights
Výboru OSN pro lidská práva
Předsedovi Evropské komise
Prezidentovi Spojených států amerických
Prezidentovi Společného státu nezávislých států
Prezidentovi Ruské federace
Prezidentovi republiky Italské republiky
Prezident Francouzské republiky
Kancléři Spolkové republiky Německo
Předsedaovi vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

 

Pro respektování všech náboženství a ochranu svobody víry vyznání v Čínské lidové republice

[ Chcete-li se dostat přímo do petičního formuláře, klikněte sem ]

Pane prezidente Xi Jinping,

Obracíme se na Vás jako na vůdce největší a nejlidnatější země na světě.

Jsme skupina neziskových organizací, která zabezpečuje ochranu svobody vyznání a základních lidských práv, jež jsou již řadu let dána normami a mezinárodními zákony, zejména článkem 18 z Univerzální deklarace lidských práv z roku 1948, dále pak článkem 36 z Ústavy Čínské lidové republiky z roku 1982 a v neposlední řadě článkem 53 ze Společného programu Čínské lidové republiky z roku 1949.

Svoboda vyznání a praktikování náboženství je neustále ohrožována a porušována.

Zatímco některá z New Age hnutí, například Huan-ting Zen, jsou do jisté míry tolerovány, avšak i tato jen do chvíle, než se vůdcové těchto hnutí začnou vyjadřovat proti oficiálním duchovním ideím, křesťané z Jiangxi provincie jsou nuceni odstraňovat kříže z vlastních domovů. Po celé zemi jsou zakázovány kongregace protestantů, kostely a posvátné symboly jsou ničeny, v chrámech jsou instalovany kamerové systémy, bohoslužební prostory jsou přepadávány, vycházejí nové zákony, které zakazují vychovávat děti dle víry vlastních rodičů, mladí muslimové mají zakázáno navštěvovat mešity, jež navíc bývají  bořeny.

Z provincie Xinjiang hlásí převýchovu muslimů ve vězeních, v jiných oblastech jsou katoličtí a protestanští knězi zatýkáni. Členové menších hnutí, například Církve Všemohoucího Boha a Falun Dafa, jsou nespravedlivě stíháni, zatýkáni, mučeni a vězněni. Desítky lidí beze stopy zmizeli. Zatímco někteří jsou donuceni k násilnému odebírání orgánů za živa, jiní kvůli prodělané transplantaci organů umírají.

Všechny tyto kruté fakty se opakovaně objevují v médiích po celém světě.

Novináři a ochránci lidských práv, kteří vynášejí tyto informace na světlo, jsou zastrašováni, například reportéři a informátoři časopisu Bitter Winter (https://bitterwinter.org/arrested-for-sending-reports-to-bitter-winter/), kteří byli napadeni policií v  červenci 2018,když se stali obětí programu zaměřeného na umlčení médií, jež odsuzovaly porušování lidských práv, což bylo uveřejněno na https://bitterwinter.org/state-security-takes-over-campaign-against-bit….

Tato vlna násilné intolerance, posilňované ideologickými tlaky protináboženských skupin, je založena na konceptu “Xie Jiao” (doslova heterodoxní učení), který prináší diskriminaci a porušuje svobodu vyznání tím, že ji omezuje výlučně na ta náboženství, jež získala vládní souhlas, a navíc podněcuje k brutalitě vůči menšinám.

Koncept „Xie Jiao“, pokud se má Čína stát moderní zemí, a znovu se navrátit k dávným kulturním tradicím, které vydláždili cestu vědeckým a filosofickým poznatkům, jenž jsou základem pro všechna učení po celém světě, je třeba opustit.

Dějiny nás učí, že násilné potlačování náboženských svobod je počátkem dalších dramatických sociálních nepokojů, zmatků a konfliktů.

My všichni veřejně doufáme, přejeme si a žádáme:

  • Okamžité zastavení intolerance a pronasledování
  • Znovuobnovení a dodržování zákonů Ústavy Čínské republiky
  • Svobodu pro každého občana, aby mohl vyznávat své vlastní náboženství, případně žádne náboženství, bez dalších zákazů a omezení.

Jsme ochotni přispět radou a vedením, stejně jako i praktickými řešeními, inspirovanými mezinárodními zákony zabezpečujícími lidská práva, v neposlední řadě také nejlepšími implementacemi dosaženými v této oblasti, abychom odstránili případná nedorozumění, jež by mohly způsobit nárůst diskriminace a předsudků vůči občanům  Čínské lidové republiky.

9. října 2018

FOB – European Federation for Freedom of Belief
CESNUR – Center for Studies on New Religions
CAP-LC – Co-ordination of Associations and Persons for Freedom of Conscience
SOTERIA International - Spiritual Human Rights
EIFRF – European Inter-religious Forum for Religious Freedom
AFN - All Faiths Network
FOREF – Forum for Religious Freedom Europe
HRWF – Human Rights Without Frontiers
ORLIR – International Observatory of Religious Freedom of Refugees
GNF – Gerard Noodt Foundation for Freedom of Religion or Belief

 


Související média:

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/11/14/jesus-wont…
https://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2155428/china…
http://www.asianews.it/news-en/Henan,-church-banned-for-children-under-…
https://freedomofbelief.net/activities/the-denial-of-religious-freedom-…
http://www.asianews.it/news-en/Thousands-of-Muslims-protest-against-the…
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/christian-heartland-o…
https://freedomofbelief.net/articles/lord-alton-of-liverpool-shows-supp…
http://www.asianews.it/news-en/A-priests-pain:-Crosses-destroyed,-ban-o…
https://freedomofbelief.net/activities/ngos-condemn-persecution-in-chin…
https://bitterwinter.org/christian-students-persecuted-by-ccp
https://freedomofbelief.net/articles/western-voices-promoting-the-chine…
https://bitterwinter.org/book-denounces-organ-harvesting

Zpráva o stavu

Sorry…This form is closed to new submissions.